Skattedeklaration

Skattedeklaration för mindre företag, för redovisning av moms augusti samt avdragen skatt och arbetsgivardeklaration för september ska vara Skatteverket tillhanda senast den 12 oktober.

ALB Ekonomi & Konstruktion AB
Box 283
821 24 Bollnäs

Besöksadress:
Våggatan 15
821 42 Bollnäs

Telefon: 0278-154 10
Fax: 0278-154 16
Mailadress: annelie@albek.se
Hemsida drivs av Annonspartner Sverige AB